Dự báo thời tiết Huyện Ba Vì - Hà Nội 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:44 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:43 pm

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:42 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:41 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:40 pm

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:39 pm

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:38 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:38 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:37 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:36 pm

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:35 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:34 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:33 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:32 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:32 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:31 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:30 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

29°/19°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:29 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:29 pm

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:28 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ba Vì - Hà Nội 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Ba Vì - Hà Nội 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Ba Vì

mây thưa

33°

mây thưa

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:44

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

10.17

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ba Vì