Dự báo thời tiết Hà Nội 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

27°/18°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.24 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

15°/13°

temperature
Sáng/tối

16°/14°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

14°/11°

temperature
Sáng/tối

13°/13°

Áp suất

1024 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

11°/10°

temperature
Sáng/tối

10°/10°

Áp suất

1027 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

10°/10°

temperature
Sáng/tối

9°/10°

Áp suất

1028 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

12°/10°

temperature
Sáng/tối

9°/10°

Áp suất

1030 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

13°/11°

temperature
Sáng/tối

9°/12°

Áp suất

1025 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

16°/12°

temperature
Sáng/tối

11°/13°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

19°/13°

temperature
Sáng/tối

12°/15°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

19°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/16°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

15°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Nội 20 ngày tới


Lượng mưa Hà Nội 20 ngày tới

Thời tiết Hà Nội

ánh sáng cường độ mưa phùn

25°

ánh sáng cường độ mưa phùn

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

23°

/

28°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

5 km

wind

Gió

3.6 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Hà Nội