Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:50 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:50 pm

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:51 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:52 pm

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:53 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

19°/17°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:53 pm

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

15°/13°

temperature
Sáng/tối

15°/14°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:54 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

14°/12°

temperature
Sáng/tối

12°/13°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:54 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

12°/14°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:55 pm

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Nội 10 ngày tới

Lượng mưa Hà Nội 10 ngày tới

Thời tiết Hà Nội

sương mờ

21°

sương mờ

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:31/17:50

Thấp/Cao

20°

/

22°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

2.5 km

wind

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

1.2

Bình minh / Hoàng hôn

6:31 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Hà Nội