Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

22°/17°

temperature
Sáng/tối

23°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

15°/13°

temperature
Sáng/tối

16°/14°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Nội 10 ngày tới

Lượng mưa Hà Nội 10 ngày tới

Thời tiết Hà Nội

bầu trời quang đãng

20°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

20°

/

29°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

6 km

wind

Gió

3.09 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Hà Nội