Hà Nội: Xử lý cấp bách chống sạt lở đê hồ Quan Sơn trong năm 2018

Dự án xử lý cấp bách chống sạt lở đê hồ Quan Sơn, đoạn qua địa phận thôn Thanh Lợi, xã Hồng Sơn và đoạn từ đập tràn cầu Dậm đến địa phận tỉnh Hòa Bình, huyện Mỹ Đức thực hiện trong năm 2018.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5957/QĐ-UBND, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xử lý cấp bách chống sạt lở đê hồ Quan Sơn, đoạn qua địa phận thôn Thanh Lợi, xã Hồng Sơn và đoạn từ đập tràn cầu Dậm đến địa phận tỉnh Hòa Bình, huyện Mỹ Đức.

Theo quyết định, xử lý cấp bách chống sạt lở đê hồ Quan Sơn đoạn qua thôn Thanh Lợi, xã Hồng Sơn dài 880m và đoạn từ đập tràn cầu Dậm đến địa phận tỉnh Hòa Bình dài 1.650m với tổng mức đầu tư gần 35 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện dự án năm 2018.

UBND huyện Mỹ Đức (chủ đầu tư) tổ chức triển khai xử lý cấp bách công trình đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp và chỉ đạo của UBND thành phố trong toàn bộ quá trình tổ chức quản lý, thực hiện dự án và quản lý sử dụng vốn đầu tư, thanh quyết toán dự án; đầu tư triệt để tiết kiệm, hiệu quả cao; tuyệt đối không để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo, đôn đốc, giám sát chặt chẽ các nhà thầu trong suốt quá trình thực hiện các gói thầu để hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật công trình, tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng của Nhà nước và thành phố.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn