Hà Nội: Tăng cường kiểm tra, xử lý cắt tỉa cây xanh phòng bão năm 2020

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3099/SXD-HT về tăng cường kiểm tra, xử lý cắt tỉa cây xanh phòng bão năm 2020.

Trước đó, ngày 19-3-2020, Sở Xây dựng có Văn bản số 2186/SXD-HT về việc xây dựng phương án ứng phó với một số tình huống thiên tai; tăng cường kiểm tra, xử lý cắt tỉa hạ độ cao, chặt hạ cây nguy hiểm, gia cố cọc chống, cắt tỉa tán cây mới trồng và sửa chữa, thay thế một số cột chiếu sáng, cần đèn chiếu sáng công cộng có nguy cơ gẫy đổ gây mất an toàn mùa mưa bão năm 2020.

Để chủ động phòng chống có hiệu quả với diễn biến bất lợi của mưa dông, gió lốc trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 (nếu có) và hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất, Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị đang thực hiện công tác quản lý, duy trì cây bóng mát trên địa bàn do UBND quận, huyện, thị xã quản lý theo phân cấp, kịp thời cắt sửa cây có cành ảnh hưởng đến giao thông, nặng tán, thay thế cây sâu mục nguy cơ gây gãy đổ để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, giảm thiệt hại từ nguy cơ gãy đổ cây xanh trong mùa mưa bão.

Các công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội, Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành, Công ty CP xây dựng dịch vụ và Thương mại 68, Công ty CP môi trường và công trình đô thị Sơn Tây, Công ty TNHH Phát triển sinh thái xanh, Công ty CP tập đoàn Ecopark:Xây dựng phương án ứng phó với một số tình huống thiên tai, tăng cường kiểm tra, xử lý cắt tỉa hạ độ cao, chặt hạ cây nguy hiểm, gia cố cọc chống, cắtt tỉa tán cây mới trồng.

Giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: Đôn đốc, giám sát các đơn vị thực hiện công tác duy trì cây xanh trên địa bàn thành phố theo phân cấp quản lý, xử lý khắc phục kịp thời những tình huống bất thường của thời tiết (nếu có).

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn