Hà Nội đối phó với mưa giông và gió lốc

Hình ảnh minh họa
KTT – Các phương án được đưa ra nhằm hạn chế tới mức tối đa thiệt hại do mưa, bão, giông lốc gây ra trên địa bàn thủ đô.

Sở Xây dựng Hà Nội mới đây đã ban hành Công văn số 3822/SXD-HT về phối hợp thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đối phó với mưa giông, gió lốc khu vực thành phố Hà Nội.

Theo đó, để chủ động phòng chống có hiệu quả đối với diễn biến bất lợi của mưa giông, gió lốc trên địa bàn Thành phố trong năm 2019 và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra, Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị đang thực hiện công tác quản lý, duy trì cây bóng mát trên địa bàn do UBND quận, huyện, thị xã quản lý theo phân cấp, kịp thời cắt sửa cây có cành ảnh hưởng đến giao thông, nâng tán, thay thế cây sâu mục có nguy cơ gãy đổ để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, giảm thiệt hại từ nguy cơ gẫy đổ cây xanh trong mùa mưa bão.

Các Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội, Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành, Công ty CP xây dựng dịch vụ và Thương mại 68, Công ty CP môi trường và công trình đô thị Sơn Tây, Công ty TNHH Phát triển sinh thái xanh, Công ty CP tâp doàn Ecopark: Theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động thực hiện phương án ứng phó với diễn biến của mưa giông, gió lốc. Lập phương án cắt tỉa cây bóng mát phòng mưa bão năm 2019, trong đó, cần nêu công việc đã thực hiện và dự kiến tiến độ thực hiện các quý tiếp theo (số lượng cây, tuyến phố cắt sửa cây), thường xuyên cập nhật tiến độ gửi Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và Sở Xây dựng trước ngày 30 hàng tháng.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: Đôn đốc, giám sát các đơn vị thực hiện công tác duy trì cây xanh trên địa bàn thành phố theo phân cấp quản lý, xử lý khắc phục kịp thời những tình huống bất thường của thời tiết.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn