Dự báo thời tiết Thị xã Duy Tiên - Hà Nam 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.1°/23.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  33.4%
 • Lượng mưa
  0.42 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.5°/21.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.6°/22.5°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.34 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:49
T3 07/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.8°/24.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  64.9%
 • Lượng mưa
  1.46 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.6°/22.7°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.71 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:50
T4 08/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.5°/23°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  84.9%
 • Lượng mưa
  3.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22°/21.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/21.2°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:50
T5 09/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.8°/22.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.5%
 • Lượng mưa
  3.92 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.1°/20.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/21.2°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:51
T6 10/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/22.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  51.2%
 • Lượng mưa
  1.87 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.3°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.5°/21.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:51

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Duy Tiên - Hà Nam 5 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Duy Tiên - Hà Nam 5 ngày tới

Thời tiết Thị xã Duy Tiên

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:49

Thấp/Cao

19°

/

23°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.95 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0.16

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Duy Tiên