Dự báo thời tiết Thị xã Duy Tiên - Hà Nam 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:31 pm

sức gió
Gió
2.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:31 pm

sức gió
Gió
2.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:32 pm

sức gió
Gió
2.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:32 pm

sức gió
Gió
3.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:32 pm

sức gió
Gió
2.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:33 pm

sức gió
Gió
2.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:33 pm

sức gió
Gió
2.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
3.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
4.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
5.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
5.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

20°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
4.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
3.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
2.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Duy Tiên - Hà Nam 15 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Duy Tiên - Hà Nam 15 ngày tới

Thời tiết Thị xã Duy Tiên

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 30°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:31

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

34°

độ ẩm

Độ ẩm

81%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.73 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:15 am
6:31 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Duy Tiên