Dự báo thời tiết Thị xã Duy Tiên - Hà Nam 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:50 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:50 pm

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:51 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:51 pm

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:52 pm

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:52 pm

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:53 pm

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:53 pm

Gió
4.88 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:54 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/16°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:54 pm

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Duy Tiên - Hà Nam 10 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Duy Tiên - Hà Nam 10 ngày tới

Thời tiết Thị xã Duy Tiên

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:50

Thấp/Cao

20°

/

24°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.39 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Duy Tiên