Dự báo thời tiết Thị xã Duy Tiên - Hà Nam 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.33 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

17°/16°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.33 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

15°/13°

temperature
Sáng/tối

14°/14°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.52 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

12°/11°

temperature
Sáng/tối

12°/12°

Áp suất

1026 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.52 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

12°/11°

temperature
Sáng/tối

11°/11°

Áp suất

1027 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.46 km/h
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Duy Tiên - Hà Nam 10 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Duy Tiên - Hà Nam 10 ngày tới

Thời tiết Thị xã Duy Tiên

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

28°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.45 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Duy Tiên