Thời tiết Phủ Lý - Hà Nam theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

86%

T6 31/03
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.5

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.81

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.43

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.54

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.41

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.88

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.13

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.5

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

96%

T7 01/04
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.34

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.76

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.23

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.72

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.03

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.72 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.67

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.34 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.86

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.63 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.94

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.9 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.29

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.1 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.56

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
6.35 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.07 km/h
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phủ Lý - Hà Nam trong 12h tới

Thời tiết Phủ Lý

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:09

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

23°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.86 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Phủ Lý