Dự báo thời tiết Phủ Lý - Hà Nam 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:08 pm

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:10 pm

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:10 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

25°/19°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

Gió
5.74 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:11 pm

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

Gió
4.77 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:12 pm

Gió
5.33 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:13 pm

Gió
4.71 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:13 pm

Gió
4.78 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:13 pm

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:13 pm

Gió
4.56 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:14 pm

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:14 pm

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:14 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:15 pm

Gió
4.34 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:15 pm

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:15 pm

Gió
4.39 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:16 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:16 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:16 pm

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:17 pm

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:17 pm

Gió
4.71 km/h
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phủ Lý - Hà Nam 30 ngày tới


Lượng mưa Phủ Lý - Hà Nam 30 ngày tới

Thời tiết Phủ Lý

mây đen u ám

19°

mây đen u ám

Cảm giác như 19°

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:08

Thấp/Cao

18°

/

19°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.89 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Phủ Lý