Dự báo thời tiết Phủ Lý - Hà Nam 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:10 pm

Gió
4.24 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:10 pm

Gió
5.1 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

23°/18°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

Gió
5.15 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

18°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:11 pm

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:12 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:13 pm

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:13 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:13 pm

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:13 pm

Gió
4.56 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:14 pm

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:14 pm

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:14 pm

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:15 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phủ Lý - Hà Nam 20 ngày tới


Lượng mưa Phủ Lý - Hà Nam 20 ngày tới

Thời tiết Phủ Lý

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:09

Thấp/Cao

19°

/

23°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.86 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Phủ Lý