Dự báo thời tiết Phủ Lý - Hà Nam 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/18°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

15°/13°

temperature
Sáng/tối

14°/14°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/14°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/13°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

13°/13°

temperature
Sáng/tối

12°/13°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/14°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phủ Lý - Hà Nam 15 ngày tới

Lượng mưa Phủ Lý - Hà Nam 15 ngày tới

Thời tiết Phủ Lý

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:50

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

22°

độ ẩm

Độ ẩm

93%

áp suất

Áp suất

1014 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.26 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

0.63

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Phủ Lý