Dự báo thời tiết Huyện Lý Nhân - Hà Nam 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/22.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86%
 • Lượng mưa
  3.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.5°/21.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/22.8°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  3.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:50
T5 09/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.5°/25°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  70.9%
 • Lượng mưa
  2.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.3°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.9°/22.1°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:51
T6 10/02
mây đen u ám
22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/23.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.8%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.3°/22.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:51
T7 11/02
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.1°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.4%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/23.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.2°/23.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:52
CN 12/02
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.9°/26.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  22.6%
 • Lượng mưa
  0.45 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/23.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.37 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:52

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lý Nhân - Hà Nam 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lý Nhân - Hà Nam 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Lý Nhân

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:50

Thấp/Cao

20°

/

22°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.66 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

1.47

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lý Nhân