Dự báo thời tiết Huyện Lý Nhân - Hà Nam 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
5.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

25°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
5.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lý Nhân - Hà Nam 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lý Nhân - Hà Nam 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Lý Nhân

bầu trời quang đãng

35°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 37°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:07

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

37°

độ ẩm

Độ ẩm

39%

áp suất

Áp suất

999 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.73 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

1.66

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lý Nhân