Dự báo thời tiết Huyện Lý Nhân - Hà Nam 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:48 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:49 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:50 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:50 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:51 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:51 pm

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:52 pm

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:52 pm

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:53 pm

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:53 pm

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lý Nhân - Hà Nam 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lý Nhân - Hà Nam 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Lý Nhân

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:31/17:48

Thấp/Cao

20°

/

23°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.37 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:31 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lý Nhân