Dự báo thời tiết Huyện Lý Nhân - Hà Nam 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:36 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:36 pm

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:37 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

26°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:37 pm

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:37 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:38 pm

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:38 pm

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:38 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:38 pm

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:39 pm

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lý Nhân - Hà Nam 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Lý Nhân - Hà Nam 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Lý Nhân

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:36

Thấp/Cao

28°

/

38°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.98 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.01

Bình minh / Hoàng hôn

5:15 am
6:36 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Lý Nhân