Thời tiết Thị trấn Cốc Pài - Huyện Xín Mần

mây rải rác

29.1°

mây rải rác

Cảm giác như 30°
Nhiệt độ tại Thị trấn Cốc Pài - Huyện Xín Mần
Thấp/Cao

19.2°

/

30.1°

Độ ẩm tại Thị trấn Cốc Pài - Huyện Xín Mần
Độ ẩm

50.5%

Tầm nhìn tại Thị trấn Cốc Pài - Huyện Xín Mần
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Thị trấn Cốc Pài - Huyện Xín Mần
Gió

3.32 km/h

Điểm ngưng tại Thị trấn Cốc Pài - Huyện Xín Mần
Điểm ngưng

18.3°

Tia UV tại Thị trấn Cốc Pài - Huyện Xín Mần
UV

1.27

Nhiệt độ Thị trấn Cốc Pài - Huyện Xín Mần

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thị trấn Cốc Pài - Huyện Xín Mần
28.2° / 30.7°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thị trấn Cốc Pài - Huyện Xín Mần
22° / 23°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thị trấn Cốc Pài - Huyện Xín Mần
21.6° / 22.2°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Thị trấn Cốc Pài - Huyện Xín Mần
28.7° / 29°

Thời tiết Thị trấn Cốc Pài - Huyện Xín Mần theo giờ

3:00 pm

30.9° / 30.5°

weather

dewpoint 49 %

mây cụm

4:00 pm

30° / 30.6°

weather

dewpoint 50 %

mây rải rác

5:00 pm

29.4° / 30.3°

weather

dewpoint 52 %

mây rải rác

6:00 pm

28° / 29.5°

weather

dewpoint 60 %

mây rải rác

7:00 pm

25.2° / 26.9°

weather

dewpoint 72 %

mây rải rác

8:00 pm

23.1° / 25°

weather

dewpoint 84 %

mây thưa

9:00 pm

22.4° / 23.5°

weather

dewpoint 92 %

mây rải rác

10:00 pm

22.1° / 23.3°

weather

dewpoint 92 %

mây cụm

11:00 pm

22.5° / 23°

weather

dewpoint 91 %

mây cụm

12:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

1:00 am

22.9° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mây cụm

2:00 am

22.9° / 23.7°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

3:00 am

22.7° / 23.6°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

4:00 am

23° / 22.3°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

5:00 am

21.7° / 22.5°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

6:00 am

21.4° / 22.2°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

7:00 am

21.5° / 22.4°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

8:00 am

21.9° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 am

23.7° / 23.2°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 am

23.2° / 24°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

11:00 am

23.8° / 23.4°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

12:00 pm

22.7° / 23.5°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

1:00 pm

23° / 23.4°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

2:00 pm

21.3° / 22.2°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

3:00 pm

21.6° / 22.4°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

4:00 pm

21° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

5:00 pm

20.2° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

6:00 pm

20.7° / 20.6°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

7:00 pm

20.6° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

8:00 pm

19.9° / 20.5°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

9:00 pm

19.9° / 20°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

10:00 pm

19.4° / 20.8°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

11:00 pm

19.9° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

12:00 am

19.3° / 20°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

19.8° / 20°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

19.7° / 19.3°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

19.9° / 19.2°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

19.8° / 20°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

18.1° / 19.7°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

18.5° / 19.4°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

19° / 19°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

8:00 am

19.2° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

9:00 am

19.2° / 19.9°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

10:00 am

19° / 20.6°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

11:00 am

21° / 20.4°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

12:00 pm

21° / 20.2°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

1:00 pm

19.3° / 20°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

2:00 pm

19.3° / 20.9°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Thị trấn Cốc Pài - Huyện Xín Mần những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.71 km/h
dewpoint
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.28 km/h
dewpoint
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

pressure
Áp suất

1018 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.78 km/h
dewpoint
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.74 km/h
dewpoint
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.79 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.77 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị trấn Cốc Pài - Huyện Xín Mần trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị trấn Cốc Pài - Huyện Xín Mần những ngày tới

Lượng mưa Thị trấn Cốc Pài - Huyện Xín Mần những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Không tốt cho người nhạy cảm. Nhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. Số đông không có nguy cơ bị tác động.

CO

447.47

NH3

1.76

NO

0.09

NO2

1.81

O3

71.73

PM10

32.84

PM2.5

27.4

SO2

1.89

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị trấn Cốc Pài