Dự báo thời tiết Huyện Xín Mần - Hà Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.7°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  82.4%
 • Lượng mưa
  4.73 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.9°/23.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.5°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/17:48
T2 02/10
mây rải rác
31°

mây rải rác

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  17.9%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.4°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/17:47
T3 03/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.2°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  43%
 • Lượng mưa
  0.81 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/29.1°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  2.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/17:46
T4 04/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.1°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31.4%
 • Lượng mưa
  0.64 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.5°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/17:45
T5 05/10
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.8°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  58.7%
 • Lượng mưa
  3.21 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.7°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/17:44

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Xín Mần - Hà Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Xín Mần - Hà Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Xín Mần

mây rải rác

23°

mây rải rác

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/17:48

Thấp/Cao

22°

/

32°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.4 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Xín Mần