Dự báo thời tiết Huyện Xín Mần - Hà Giang 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

22°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 6:11 pm

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

36°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/32°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:11 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

22%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:11 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:12 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:12 pm

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

20°/18°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:13 pm

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:13 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:13 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:14 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:14 pm

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:14 pm

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:15 pm

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:15 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:15 pm

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:16 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:16 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

34°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:16 pm

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:17 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:17 pm

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:17 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:18 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:18 pm

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:19 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:19 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:19 pm

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:20 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:20 pm

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:20 pm

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:21 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:21 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

41%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Xín Mần - Hà Giang 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Xín Mần - Hà Giang 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Xín Mần

mây cụm

20°

mây cụm

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:02/18:11

Thấp/Cao

20°

/

37°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.78 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:02 am
6:11 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Xín Mần