Dự báo thời tiết Huyện Xín Mần - Hà Giang 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.2°/21.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72%
 • Lượng mưa
  3.67 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.1°/19.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.3°/20.9°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  1.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:36/17:51
T5 09/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.6°/26°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76.1%
 • Lượng mưa
  5.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/20.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.8°/20°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  2.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:36/17:52
T6 10/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.1°/25.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  73%
 • Lượng mưa
  5.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.2°/20.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20°/20.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:35/17:52

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Xín Mần - Hà Giang 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Xín Mần - Hà Giang 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Xín Mần

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:36/17:51

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

21°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.94 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

7.14

Bình minh / Hoàng hôn

6:36 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Xín Mần