Thời tiết Xã Thanh Đức - Huyện Vị Xuyên theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.38

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.78

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.53

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.43

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.99

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.64

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.14

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.61

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

8.141 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.12 km/h
Độ ẩm

99%

T5 25/04
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

7.58 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

7.57 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.2

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.25

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.43

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.66

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.17

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.39

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.07

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.06

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.58

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

91%

T6 26/04
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.64

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.13

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Thanh Đức - Huyện Vị Xuyên trong 12h tới

Thời tiết Xã Thanh Đức

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

26°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.32 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

2.78

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Thanh Đức