Thời tiết Xã Phương Tiến - Huyện Vị Xuyên theo giờ

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

89%

T5 29/02
Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.12 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.09 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.21 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.26 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.3

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.3 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.08

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.67

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.75

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.6

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.23

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.78

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.34

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

94%

T6 01/03
Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.42

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.73

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.98

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.1

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.03

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.76

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.43

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Phương Tiến - Huyện Vị Xuyên trong 12h tới

Thời tiết Xã Phương Tiến

mây đen u ám

17°

mây đen u ám

Cảm giác như 17°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

13°

/

20°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.95 km/h

Điểm ngưng

15°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Phương Tiến