Dự báo thời tiết Xã Linh Hồ - Huyện Vị Xuyên 5 ngày tới

Hiện tại
mưa cường độ nặng
33°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/35.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  13.57 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.9°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.8°/33.9°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  3.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/04
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.2°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  3.56 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.7°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/04
mưa vừa
23°

mưa vừa

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.1°/25.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  14.35 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.9°/23.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.3°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/04
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/26.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  56.8%
 • Lượng mưa
  2.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.3°/23.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.7°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/04
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.7°/34.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  32%
 • Lượng mưa
  1.05 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.7°/33.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Linh Hồ - Huyện Vị Xuyên 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Linh Hồ - Huyện Vị Xuyên 5 ngày tới

Thời tiết Xã Linh Hồ

mây thưa

23°

mây thưa

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

35°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.33 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Linh Hồ