Thời tiết Xã Đạo Đức - Huyện Vị Xuyên

mây cụm

30.6°

mây cụm

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ tại Xã Đạo Đức - Huyện Vị Xuyên
Thấp/Cao

19.4°

/

30.8°

Độ ẩm tại Xã Đạo Đức - Huyện Vị Xuyên
Độ ẩm

49.9%

Tầm nhìn tại Xã Đạo Đức - Huyện Vị Xuyên
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Đạo Đức - Huyện Vị Xuyên
Gió

3.49 km/h

Điểm ngưng tại Xã Đạo Đức - Huyện Vị Xuyên
Điểm ngưng

19°

Tia UV tại Xã Đạo Đức - Huyện Vị Xuyên
UV

3.21

Nhiệt độ Xã Đạo Đức - Huyện Vị Xuyên

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Đạo Đức - Huyện Vị Xuyên
28.4° / 31.1°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Đạo Đức - Huyện Vị Xuyên
22° / 23.1°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Đạo Đức - Huyện Vị Xuyên
21.5° / 22.2°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Đạo Đức - Huyện Vị Xuyên
27.9° / 28.2°

Thời tiết Xã Đạo Đức - Huyện Vị Xuyên theo giờ

2:00 pm

30.8° / 31.8°

weather

dewpoint 49 %

mây cụm

3:00 pm

30° / 31.7°

weather

dewpoint 49 %

mây cụm

4:00 pm

31° / 31.2°

weather

dewpoint 50 %

mây cụm

5:00 pm

30° / 31°

weather

dewpoint 53 %

mây cụm

6:00 pm

27.7° / 28.6°

weather

dewpoint 65 %

mây rải rác

7:00 pm

24.9° / 25.4°

weather

dewpoint 79 %

mây rải rác

8:00 pm

22.4° / 22°

weather

dewpoint 92 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

22.1° / 23.4°

weather

dewpoint 92 %

mây rải rác

10:00 pm

22.5° / 23.1°

weather

dewpoint 92 %

mây cụm

11:00 pm

22.6° / 23.6°

weather

dewpoint 91 %

mây cụm

12:00 am

22.7° / 23.7°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

1:00 am

22.3° / 23.8°

weather

dewpoint 93 %

mây cụm

2:00 am

22.6° / 23.4°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

3:00 am

22.1° / 23.4°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

4:00 am

22.3° / 22.4°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

5:00 am

21.9° / 22.3°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

6:00 am

21.4° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

7:00 am

21.7° / 22.5°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

8:00 am

21.7° / 22.8°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 am

23.9° / 23.3°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 am

23.1° / 23.8°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

11:00 am

23.4° / 23.8°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

12:00 pm

22.6° / 23°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

1:00 pm

22.3° / 23.4°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

2:00 pm

21.7° / 22.1°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

3:00 pm

21.3° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

4:00 pm

20.4° / 21.2°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

5:00 pm

20° / 20.1°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

6:00 pm

20.4° / 20.2°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

7:00 pm

20.8° / 20.3°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

8:00 pm

19.8° / 20.9°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

9:00 pm

19.6° / 20.8°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

10:00 pm

19.2° / 20.2°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

11:00 pm

19.3° / 20°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

12:00 am

19.1° / 19°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

19.8° / 19.5°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

19.9° / 19.4°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

19.5° / 19.2°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

19.8° / 19.3°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

18.4° / 19.4°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

18.8° / 19.5°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

18.9° / 19.5°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

8:00 am

19.1° / 19.3°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

9:00 am

19° / 19.2°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

10:00 am

19.4° / 20.6°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

11:00 am

20.7° / 20.5°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

12:00 pm

20.4° / 20.8°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

1:00 pm

19.3° / 20.8°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Xã Đạo Đức - Huyện Vị Xuyên những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.71 km/h
dewpoint
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.28 km/h
dewpoint
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

pressure
Áp suất

1018 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.78 km/h
dewpoint
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.74 km/h
dewpoint
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.79 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.77 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Đạo Đức - Huyện Vị Xuyên trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Đạo Đức - Huyện Vị Xuyên những ngày tới

Lượng mưa Xã Đạo Đức - Huyện Vị Xuyên những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Không tốt cho người nhạy cảm. Nhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. Số đông không có nguy cơ bị tác động.

CO

473.98

NH3

1.87

NO

0.51

NO2

1.49

O3

67.53

PM10

35.15

PM2.5

29.16

SO2

1.82

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Đạo Đức