Dự báo thời tiết Xã Cao Bồ - Huyện Vị Xuyên 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.3°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  13.14 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.8°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.8°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.6%
 • Lượng mưa
  8.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.9°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 30/05
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98%
 • Lượng mưa
  15.01 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 31/05
mây đen u ám
26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.9°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.9°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.2°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.67 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 01/06
mây rải rác
32°

mây rải rác

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.1°/34.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  23.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.5°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.7°/33.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Cao Bồ - Huyện Vị Xuyên 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Cao Bồ - Huyện Vị Xuyên 5 ngày tới

Thời tiết Xã Cao Bồ

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

8.439 km

Gió

1.9 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

3.39

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Cao Bồ