Thời tiết Thị trấn Nông Trường Việt Lâm - Huyện Vị Xuyên

mưa nhẹ

23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°
Nhiệt độ tại Thị trấn Nông Trường Việt Lâm - Huyện Vị Xuyên
Thấp/Cao

21.3°

/

36.1°

Độ ẩm tại Thị trấn Nông Trường Việt Lâm - Huyện Vị Xuyên
Độ ẩm

86.8%

Tầm nhìn tại Thị trấn Nông Trường Việt Lâm - Huyện Vị Xuyên
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Thị trấn Nông Trường Việt Lâm - Huyện Vị Xuyên
Gió

0.87 km/h

Điểm ngưng tại Thị trấn Nông Trường Việt Lâm - Huyện Vị Xuyên
Điểm ngưng

19.7°

Tia UV tại Thị trấn Nông Trường Việt Lâm - Huyện Vị Xuyên
UV

0

Nhiệt độ Thị trấn Nông Trường Việt Lâm - Huyện Vị Xuyên

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thị trấn Nông Trường Việt Lâm - Huyện Vị Xuyên
32.7° / 36.5°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thị trấn Nông Trường Việt Lâm - Huyện Vị Xuyên
22.4° / 24.5°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thị trấn Nông Trường Việt Lâm - Huyện Vị Xuyên
22.2° / 22.8°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Thị trấn Nông Trường Việt Lâm - Huyện Vị Xuyên
33.6° / 36.4°

Thời tiết Thị trấn Nông Trường Việt Lâm - Huyện Vị Xuyên theo giờ

2:00 am

23° / 22.5°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

3:00 am

22.2° / 22.4°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

4:00 am

22.2° / 22.8°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

5:00 am

22.4° / 22°

weather

dewpoint 88 %

mây thưa

6:00 am

22° / 22.5°

weather

dewpoint 88 %

mây thưa

7:00 am

24.1° / 24.7°

weather

dewpoint 79 %

bầu trời quang đãng

8:00 am

27.7° / 28°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

9:00 am

28.8° / 30.3°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

10:00 am

30.1° / 33.2°

weather

dewpoint 59 %

mây thưa

11:00 am

33.7° / 36.9°

weather

dewpoint 50 %

mây thưa

12:00 pm

34.1° / 38°

weather

dewpoint 45 %

mây thưa

1:00 pm

35.9° / 38.4°

weather

dewpoint 41 %

mây thưa

2:00 pm

36.3° / 38.3°

weather

dewpoint 38 %

mây thưa

3:00 pm

36° / 38.9°

weather

dewpoint 40 %

mây thưa

4:00 pm

34° / 37.9°

weather

dewpoint 44 %

mây thưa

5:00 pm

33.5° / 36.6°

weather

dewpoint 48 %

mây thưa

6:00 pm

30.6° / 33.9°

weather

dewpoint 61 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27.2° / 30°

weather

dewpoint 75 %

mây thưa

8:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.9° / 26.2°

weather

dewpoint 86 %

mây thưa

10:00 pm

25.5° / 25.7°

weather

dewpoint 90 %

mây thưa

11:00 pm

23.8° / 24.9°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

12:00 am

23.5° / 23.2°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

1:00 am

22.4° / 23.5°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

2:00 am

22° / 22.4°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

3:00 am

22.8° / 22.9°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

4:00 am

22.4° / 22.7°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

5:00 am

22.7° / 23.2°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

6:00 am

22.2° / 23.2°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

7:00 am

22.6° / 23.7°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

8:00 am

22.6° / 23.7°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

9:00 am

23.9° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

10:00 am

23° / 24.2°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

11:00 am

23.4° / 24.5°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

12:00 pm

24.2° / 25.3°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

1:00 pm

27° / 26.6°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29.1° / 33.8°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

3:00 pm

30.4° / 34.3°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

4:00 pm

31.6° / 34.9°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

5:00 pm

30.1° / 33.4°

weather

dewpoint 61 %

mây cụm

6:00 pm

28.2° / 30.8°

weather

dewpoint 73 %

mây cụm

7:00 pm

25.8° / 26.4°

weather

dewpoint 84 %

mây cụm

8:00 pm

25.3° / 25.4°

weather

dewpoint 88 %

mây rải rác

9:00 pm

25° / 26.5°

weather

dewpoint 86 %

mây cụm

10:00 pm

26° / 26.7°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24.1° / 25.9°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.5° / 25.7°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Thị trấn Nông Trường Việt Lâm - Huyện Vị Xuyên những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/33°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.09 km/h
dewpoint
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

23°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/30°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.05 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/30°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.14 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.7 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

22°/34°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.17 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/37°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.34 km/h
dewpoint
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị trấn Nông Trường Việt Lâm - Huyện Vị Xuyên trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị trấn Nông Trường Việt Lâm - Huyện Vị Xuyên những ngày tới

Lượng mưa Thị trấn Nông Trường Việt Lâm - Huyện Vị Xuyên những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

621.24

NH3

1.12

NO

0

NO2

2.66

O3

25.63

PM10

22.09

PM2.5

21

SO2

0.95

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị trấn Nông Trường Việt Lâm