Dự báo thời tiết Huyện Vị Xuyên - Hà Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.5°/27.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.4%
 • Lượng mưa
  1.75 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.8°/22.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/23.9°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  1.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 12/12
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/25.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.6%
 • Lượng mưa
  10.71 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.3°/21.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/22.1°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  2.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 13/12
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.8°/24.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88.9%
 • Lượng mưa
  4.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/21.1°
 • pressure
  Áp suất
  1017 hPa
 • wind
  Gió
  2.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 14/12
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.7°/25°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.5%
 • Lượng mưa
  1.82 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.3°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.4°/24.1°
 • pressure
  Áp suất
  1017 hPa
 • wind
  Gió
  1.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 15/12
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.8°/26.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  23.9%
 • Lượng mưa
  0.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.1°/20.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.5°/25.5°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  1.71 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vị Xuyên - Hà Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Vị Xuyên - Hà Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Vị Xuyên

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

21°

/

27°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.85 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vị Xuyên