Dự báo thời tiết Huyện Vị Xuyên - Hà Giang 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 5:49 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 5:50 pm

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

99%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 5:51 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

99%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:36 am / 5:51 pm

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

100%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:36 am / 5:52 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 5:52 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:53 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

24°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:54 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:54 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:55 pm

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vị Xuyên - Hà Giang 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Vị Xuyên - Hà Giang 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Vị Xuyên

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

06:37/17:49

Thấp/Cao

19°

/

23°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

7.919 km

wind

Gió

1.23 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:37 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vị Xuyên