Thời tiết Huyện Quản Bạ - Hà Giang theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

98%

T5 18/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

5.94 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

8.902 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.47

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.79

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.9

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.48

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.4

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.09

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.62

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.93

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.99

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.25

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

99%

T6 19/04
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

8.176 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

2.037 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

7.095 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

8.634 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.59

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.67

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.23

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.21

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.13

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.44

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.3

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.76

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.83

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.26

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quản Bạ - Hà Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Quản Bạ

mưa vừa

24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

37°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.55 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quản Bạ