Dự báo thời tiết Huyện Quản Bạ - Hà Giang 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:15 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:15 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:15 pm

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:16 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

25°/18°

temperature
Sáng/tối

23°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:16 pm

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

23°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:16 pm

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:17 pm

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

18°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:17 pm

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:17 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:18 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:18 pm

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:19 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:19 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:19 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:20 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:20 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:20 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:21 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:21 pm

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:22 pm

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:22 pm

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:23 pm

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:23 pm

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:23 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:24 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:24 pm

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:25 pm

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:25 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:26 pm

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:26 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quản Bạ - Hà Giang 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Quản Bạ - Hà Giang 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Quản Bạ

mây cụm

22°

mây cụm

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:52/18:15

Thấp/Cao

20°

/

34°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.44 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0.21

Bình minh / Hoàng hôn

5:52 am
6:15 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quản Bạ