Dự báo thời tiết Huyện Quản Bạ - Hà Giang 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:11 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:12 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:12 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:13 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:13 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:13 pm

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:14 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:14 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:14 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:15 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:15 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:15 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:16 pm

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

34°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:16 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

36°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/31°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:16 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:17 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

37°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/32°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:17 pm

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

26%

temperature
Ngày/đêm

37°/21°

temperature
Sáng/tối

25°/32°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:17 pm

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

23%

temperature
Ngày/đêm

37°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/33°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:18 pm

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

24%

temperature
Ngày/đêm

37°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/34°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:18 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

31%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quản Bạ - Hà Giang 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Quản Bạ - Hà Giang 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Quản Bạ

mây cụm

36°

mây cụm

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

06:00/18:11

Thấp/Cao

21°

/

36°

Độ ẩm

22%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.71 km/h

Điểm ngưng

11°

UV

1.37

Bình minh / Hoàng hôn

6:00 am
6:11 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quản Bạ