Dự báo thời tiết Huyện Quản Bạ - Hà Giang 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 5:51 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:36 am / 5:51 pm

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:36 am / 5:52 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/17°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 5:52 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

99%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:53 pm

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:54 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

18°/14°

temperature
Sáng/tối

18°/16°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:54 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

14°/12°

temperature
Sáng/tối

13°/13°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:55 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

13°/11°

temperature
Sáng/tối

11°/12°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:55 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

13°/11°

temperature
Sáng/tối

11°/12°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:56 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quản Bạ - Hà Giang 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Quản Bạ - Hà Giang 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Quản Bạ

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

06:37/17:51

Thấp/Cao

19°

/

23°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.97 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:37 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Quản Bạ