Thời tiết Xã Tả Lủng - Huyện Mèo Vạc theo giờ

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.43

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.37

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.62

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.44

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.54

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

82%

T7 02/03
Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.28

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.73

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.21

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.71

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.88

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.73

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.36

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.83

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.37

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

83%

CN 03/03
Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.39 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.93

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.96

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.36

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tả Lủng - Huyện Mèo Vạc trong 12h tới

Thời tiết Xã Tả Lủng

mây đen u ám

16°

mây đen u ám

Cảm giác như 16°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

13°

/

16°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.88 km/h

Điểm ngưng

UV

3.37

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Tả Lủng