Thời tiết Xã Sơn Vĩ - Huyện Mèo Vạc

mây cụm

30.8°

mây cụm

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ tại Xã Sơn Vĩ - Huyện Mèo Vạc
Thấp/Cao

19.6°

/

30.4°

Độ ẩm tại Xã Sơn Vĩ - Huyện Mèo Vạc
Độ ẩm

49.1%

Tầm nhìn tại Xã Sơn Vĩ - Huyện Mèo Vạc
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Sơn Vĩ - Huyện Mèo Vạc
Gió

3.49 km/h

Điểm ngưng tại Xã Sơn Vĩ - Huyện Mèo Vạc
Điểm ngưng

18.7°

Tia UV tại Xã Sơn Vĩ - Huyện Mèo Vạc
UV

3.21

Nhiệt độ Xã Sơn Vĩ - Huyện Mèo Vạc

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Sơn Vĩ - Huyện Mèo Vạc
28.2° / 31°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Sơn Vĩ - Huyện Mèo Vạc
21.1° / 23.4°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Sơn Vĩ - Huyện Mèo Vạc
21.5° / 22°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Sơn Vĩ - Huyện Mèo Vạc
27.3° / 28.9°

Thời tiết Xã Sơn Vĩ - Huyện Mèo Vạc theo giờ

2:00 pm

30.6° / 31.6°

weather

dewpoint 49 %

mây cụm

3:00 pm

30.4° / 31°

weather

dewpoint 49 %

mây cụm

4:00 pm

30.3° / 31.4°

weather

dewpoint 50 %

mây cụm

5:00 pm

29.1° / 30.6°

weather

dewpoint 53 %

mây cụm

6:00 pm

27.3° / 28.5°

weather

dewpoint 65 %

mây rải rác

7:00 pm

24.5° / 25.5°

weather

dewpoint 79 %

mây rải rác

8:00 pm

22° / 22.1°

weather

dewpoint 92 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

22.6° / 23.6°

weather

dewpoint 92 %

mây rải rác

10:00 pm

22.2° / 24°

weather

dewpoint 92 %

mây cụm

11:00 pm

22.8° / 23.4°

weather

dewpoint 91 %

mây cụm

12:00 am

22.6° / 23°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

1:00 am

22.5° / 23.9°

weather

dewpoint 93 %

mây cụm

2:00 am

22° / 23.9°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

3:00 am

22.7° / 23.4°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

4:00 am

22.2° / 22.3°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

5:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

6:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

7:00 am

21.4° / 22.2°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

8:00 am

21.3° / 22.9°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 am

23.1° / 23.3°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 am

23.9° / 23°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

11:00 am

23.2° / 23.1°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

12:00 pm

22.5° / 23.5°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

1:00 pm

22.5° / 23.3°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

2:00 pm

21.2° / 22.9°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

3:00 pm

21.8° / 22.3°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

4:00 pm

20° / 21.1°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

5:00 pm

20.5° / 20.5°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

6:00 pm

20.9° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

7:00 pm

20° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

8:00 pm

19.6° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

9:00 pm

19.5° / 20.6°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

10:00 pm

19° / 20.1°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

11:00 pm

19.7° / 21°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

12:00 am

19.8° / 19.5°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

19.9° / 19°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

19.6° / 19.2°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

19.5° / 19.1°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

19.2° / 19.9°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

18.4° / 19.7°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

18.3° / 19.6°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

18.6° / 19°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

8:00 am

19° / 19.2°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

9:00 am

19.7° / 19.1°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

10:00 am

19.8° / 20.2°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

11:00 am

20.9° / 20.4°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

12:00 pm

20.8° / 20.3°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

1:00 pm

19.4° / 20.6°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Xã Sơn Vĩ - Huyện Mèo Vạc những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.71 km/h
dewpoint
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.28 km/h
dewpoint
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

pressure
Áp suất

1018 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.78 km/h
dewpoint
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.74 km/h
dewpoint
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.79 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.77 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Sơn Vĩ - Huyện Mèo Vạc trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Sơn Vĩ - Huyện Mèo Vạc những ngày tới

Lượng mưa Xã Sơn Vĩ - Huyện Mèo Vạc những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Không tốt cho người nhạy cảm. Nhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. Số đông không có nguy cơ bị tác động.

CO

474.98

NH3

1.37

NO

0.71

NO2

1.89

O3

67.63

PM10

34.35

PM2.5

28.66

SO2

1.52

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Sơn Vĩ