Thời tiết Xã Lũng Pù - Huyện Mèo Vạc theo giờ

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

9.985 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

9.561 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

9.133 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

9.646 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.45

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.76

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.09

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.01

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.7

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.39

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

9.034 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

7.832 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

7.797 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

9.017 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

98%

T2 26/02
Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

7.639 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

7.606 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

9.668 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.35 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.4

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.9

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.91

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.78

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.58

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.34

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.39 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

8.999 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

8.185 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

7.587 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

97%

T3 27/02
Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

7.402 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Lũng Pù - Huyện Mèo Vạc trong 12h tới

Thời tiết Xã Lũng Pù

mây đen u ám

16°

mây đen u ám

Cảm giác như 16°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

16°

/

17°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

9.985 km

Gió

0.78 km/h

Điểm ngưng

15°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Lũng Pù