Dự báo thời tiết Xã Thông Nguyên - Huyện Hoàng Su Phì 3 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  12.64 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.7°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/30.5°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.7°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.9%
 • Lượng mưa
  9.67 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.8°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 30/05
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.4%
 • Lượng mưa
  14.71 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.6°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Thông Nguyên - Huyện Hoàng Su Phì 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Thông Nguyên - Huyện Hoàng Su Phì 3 ngày tới

Thời tiết Xã Thông Nguyên

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

8.439 km

Gió

1.9 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

3.39

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Thông Nguyên