Thời tiết Xã Thèn Chu Phìn - Huyện Hoàng Su Phì

bầu trời quang đãng

22.3°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 22°
Nhiệt độ tại Xã Thèn Chu Phìn - Huyện Hoàng Su Phì
Thấp/Cao

20°

/

32.9°

Độ ẩm tại Xã Thèn Chu Phìn - Huyện Hoàng Su Phì
Độ ẩm

84.2%

Tầm nhìn tại Xã Thèn Chu Phìn - Huyện Hoàng Su Phì
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Thèn Chu Phìn - Huyện Hoàng Su Phì
Gió

0.47 km/h

Điểm ngưng tại Xã Thèn Chu Phìn - Huyện Hoàng Su Phì
Điểm ngưng

19.1°

Tia UV tại Xã Thèn Chu Phìn - Huyện Hoàng Su Phì
UV

0

Nhiệt độ Xã Thèn Chu Phìn - Huyện Hoàng Su Phì

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Thèn Chu Phìn - Huyện Hoàng Su Phì
29.3° / 31.4°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Thèn Chu Phìn - Huyện Hoàng Su Phì
21° / 22.9°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Thèn Chu Phìn - Huyện Hoàng Su Phì
21.9° / 22.8°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Thèn Chu Phìn - Huyện Hoàng Su Phì
24.9° / 24.3°

Thời tiết Xã Thèn Chu Phìn - Huyện Hoàng Su Phì theo giờ

8:00 pm

22.1° / 22.7°

weather

dewpoint 83 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

23° / 22.8°

weather

dewpoint 84 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

22.2° / 22.2°

weather

dewpoint 85 %

bầu trời quang đãng

11:00 pm

21.2° / 22.5°

weather

dewpoint 86 %

bầu trời quang đãng

12:00 am

21.4° / 22°

weather

dewpoint 88 %

bầu trời quang đãng

1:00 am

21.5° / 21.7°

weather

dewpoint 92 %

bầu trời quang đãng

2:00 am

20.2° / 20.4°

weather

dewpoint 96 %

mây rải rác

3:00 am

20.6° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

4:00 am

21.6° / 21.8°

weather

dewpoint 94 %

mây cụm

5:00 am

21.1° / 22.3°

weather

dewpoint 95 %

mây cụm

6:00 am

21.8° / 22.4°

weather

dewpoint 95 %

mây cụm

7:00 am

21.9° / 22°

weather

dewpoint 94 %

mây cụm

8:00 am

22.8° / 23.9°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

9:00 am

24.7° / 24.6°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

10:00 am

26.2° / 26.2°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

11:00 am

27.6° / 29°

weather

dewpoint 63 %

mây cụm

12:00 pm

28.7° / 29.2°

weather

dewpoint 60 %

mây cụm

1:00 pm

29.8° / 30.9°

weather

dewpoint 53 %

mây cụm

2:00 pm

30.4° / 31°

weather

dewpoint 50 %

mây cụm

3:00 pm

30.3° / 30.2°

weather

dewpoint 49 %

mây cụm

4:00 pm

29.7° / 30.5°

weather

dewpoint 51 %

mây cụm

5:00 pm

27.4° / 30°

weather

dewpoint 58 %

mây cụm

6:00 pm

24.5° / 24.8°

weather

dewpoint 74 %

mây cụm

7:00 pm

22.5° / 22°

weather

dewpoint 86 %

mây cụm

8:00 pm

21.8° / 22°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

9:00 pm

22.6° / 22.4°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

10:00 pm

22.2° / 23.4°

weather

dewpoint 87 %

mây cụm

11:00 pm

22.3° / 23.8°

weather

dewpoint 88 %

mây cụm

12:00 am

22.8° / 22°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

1:00 am

23° / 22.1°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

2:00 am

21.2° / 22.9°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

3:00 am

21.2° / 22.2°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

4:00 am

21.6° / 22°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

5:00 am

21.6° / 22.3°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

6:00 am

21.8° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

7:00 am

21.7° / 22.1°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

8:00 am

22.3° / 22.3°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

9:00 am

23.7° / 23.7°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

10:00 am

24.8° / 25.6°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

11:00 am

25.2° / 26.9°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

12:00 pm

25.2° / 25.8°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

1:00 pm

24.7° / 25°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

2:00 pm

25° / 24.7°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

3:00 pm

22.7° / 23.4°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

4:00 pm

21.4° / 22.2°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

5:00 pm

21.1° / 22.7°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

6:00 pm

20° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

7:00 pm

21° / 22°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Xã Thèn Chu Phìn - Huyện Hoàng Su Phì những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.4 km/h
dewpoint
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.23 km/h
dewpoint
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.96 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

pressure
Áp suất

1018 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.74 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.94 km/h
dewpoint
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.67 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Thèn Chu Phìn - Huyện Hoàng Su Phì trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Thèn Chu Phìn - Huyện Hoàng Su Phì những ngày tới

Lượng mưa Xã Thèn Chu Phìn - Huyện Hoàng Su Phì những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Không tốt cho người nhạy cảm. Nhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. Số đông không có nguy cơ bị tác động.

CO

815.14

NH3

10.05

NO

0

NO2

22.28

O3

57.92

PM10

57.71

PM2.5

49.38

SO2

6.4

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Thèn Chu Phìn