Thời tiết Xã Nậm Tỵ - Huyện Hoàng Su Phì theo giờ

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.46

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.36

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.51

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.09

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.42

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.92

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.92

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

87%

CN 03/03
Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.26 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.13 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.98

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.5

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.32

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.71

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.85

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.49

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.65

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.07

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.25

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.27

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

91%

T2 04/03
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.24 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.13 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.05

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.46

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Nậm Tỵ - Huyện Hoàng Su Phì trong 12h tới

Thời tiết Xã Nậm Tỵ

mây đen u ám

16°

mây đen u ám

Cảm giác như 15°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

12°

/

19°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.35 km/h

Điểm ngưng

10°

UV

2.46

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Nậm Tỵ