Google Maps cập nhật tính năng cảnh báo thiên tai

Hình ảnh minh họa

Tính năng này nhằm đưa ra cảnh báo nguy hiểm, giúp người dùng tránh xa khỏi khu vực xảy ra thảm họa để đảm bảo an toàn.

Google Maps mới đây đã thử nghiệm cập nhật tính năng cung cấp thông tin liên quan đến các sự kiện thảm họa, thiên tai cùng các cảnh báo nguy hiểm.

Theo đó, những thông tin thảm họa thiên tại sẽ được Google Maps cập nhật theo thời gian thực về tình hình, bản đồ khu vực bị ảnh hưởng, thông tin liên lạc khẩn cấp và bản dịch cho các cụm từ phổ biến theo ngôn ngữ địa phương.

Mục đích của Google khi đưa vào hoạt động tính năng này là giúp người dùng nhận được những cảnh báo nguy hiểm, từ đó có những hành động bảo đảm an toàn cho bản thân.

(t/h)

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn