Giữa tuyết trắng xóa, sếu gáy trắng đánh nhau kịch liệt

Giữa nền tuyết trắng xóa, cuộc chiến tranh giành lãnh địa của sếu gáy trắng diễn ra khá kịch liệt, khiến những con sếu khác trong đàn phản ứng “lạ”, phải tìm cách lảng ra xa, đứng quan sát.

Seu gay trang danh nhau kich liet va phan ung

Seu gay trang danh nhau kich liet va phan ung

Seu gay trang danh nhau kich liet va phan ung

Seu gay trang danh nhau kich liet va phan ung

Seu gay trang danh nhau kich liet va phan ung

Seu gay trang danh nhau kich liet va phan ung

Seu gay trang danh nhau kich liet va phan ung

Seu gay trang danh nhau kich liet va phan ung

Seu gay trang danh nhau kich liet va phan ung

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn