Gian nan đường đến lớp của trẻ vạn chài trên lòng hồ thủy điện

Để trẻ xóm vạn được học chữ, đại đức Thích Chơn Nguyên mua bè mở lớp học trên lòng hồ thủy điện Trị An. Mọi chi phí học hành, ăn uống… của trẻ đều miễn phí.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn