Dự báo thời tiết Huyện Phú Thiện - Gia Lai 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:14 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:14 pm

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:14 pm

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:15 pm

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:15 pm

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:15 pm

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:15 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:16 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:16 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:16 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:16 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:16 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:17 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:17 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:17 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:17 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:17 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:17 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:18 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:18 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Thiện - Gia Lai 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Phú Thiện - Gia Lai 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Phú Thiện

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:14

Thấp/Cao

22°

/

29°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.79 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0.12

Bình minh / Hoàng hôn

5:18 am
6:14 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phú Thiện