Dự báo thời tiết Huyện Phú Thiện - Gia Lai 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:43 pm

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:42 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:41 pm

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:41 pm

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:40 pm

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:39 pm

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:38 pm

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:38 pm

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:36 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Thiện - Gia Lai 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phú Thiện - Gia Lai 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Phú Thiện

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:43

Thấp/Cao

21°

/

30°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.38 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0.81

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phú Thiện