Dự báo thời tiết Huyện Mang Yang - Gia Lai 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.9°/35.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  55.5%
 • Lượng mưa
  0.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.5°/23.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.5°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.11 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:58
T3 28/03
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.1°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.9%
 • Lượng mưa
  0.73 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:58
T4 29/03
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.3°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3.9%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/22.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.4°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:58
T5 30/03
mây thưa
30°

mây thưa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.6°/34.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  7%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/22.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.5°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:44/17:58
T6 31/03
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.6°/35.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  51.5%
 • Lượng mưa
  1.48 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.2°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:58

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mang Yang - Gia Lai 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mang Yang - Gia Lai 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Mang Yang

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:58

Thấp/Cao

19°

/

35°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.39 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mang Yang