Dự báo thời tiết Huyện Mang Yang - Gia Lai 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.6°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  8.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.7°/22.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.3°/24.8°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:37
T2 02/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.5°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  5.73 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.1°/22.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.7°/24.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.01 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:36
T3 03/10
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.1°/28.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  7.82 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.7°/21.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/25.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:35
T4 04/10
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/26.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  23.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.2°/22.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.23 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:35
T5 05/10
mưa vừa
23°

mưa vừa

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/28.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  18.52 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.8°/22.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.9°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:34

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mang Yang - Gia Lai 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mang Yang - Gia Lai 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Mang Yang

mưa vừa

22°

mưa vừa

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:37

Thấp/Cao

20°

/

29°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.15 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mang Yang