Dự báo thời tiết Huyện Mang Yang - Gia Lai 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:40 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:39 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:38 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:38 pm

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:36 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:34 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:32 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:31 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:31 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:30 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:29 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:29 pm

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:28 pm

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:28 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:27 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mang Yang - Gia Lai 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Mang Yang - Gia Lai 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Mang Yang

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:40

Thấp/Cao

21°

/

27°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.38 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0.89

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:40 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mang Yang