Dự báo thời tiết Huyện Mang Yang - Gia Lai 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
1.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
1.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
2.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
4.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

23°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
5.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
5.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

22°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
5.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

23°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
5.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

22°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
5.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mang Yang - Gia Lai 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Mang Yang - Gia Lai 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Mang Yang

mây rải rác

27°

mây rải rác

Cảm giác như 28°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:13/17:49

nhiệt độ

Thấp/Cao

17°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

57%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.95 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

18°

uv

UV

0.23

Bình minh / Hoàng hôn

6:13 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mang Yang