Dự báo thời tiết Huyện Krông Pa - Gia Lai 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:14 pm

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:14 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:14 pm

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:15 pm

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:15 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:15 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:15 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:16 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:16 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:16 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:16 pm

Gió
3 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:16 pm

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:17 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:17 pm

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:17 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:17 pm

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:17 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:17 pm

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:18 pm

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:18 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:18 pm

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:18 pm

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:18 pm

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:18 pm

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:23 am / 6:18 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:18 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:18 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:18 pm

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:18 pm

Gió
2.43 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:18 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Krông Pa - Gia Lai 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Krông Pa - Gia Lai 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Krông Pa

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:14

Thấp/Cao

22°

/

29°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.74 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0.35

Bình minh / Hoàng hôn

5:18 am
6:14 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Krông Pa