Dự báo thời tiết Huyện Krông Pa - Gia Lai 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:58 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

35°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:58 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:58 pm

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:58 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:58 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:58 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:58 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:58 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

35°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:58 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:59 pm

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:59 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:59 pm

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:59 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:59 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:59 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

43%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Krông Pa - Gia Lai 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Krông Pa - Gia Lai 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Krông Pa

mây rải rác

27°

mây rải rác

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:58

Thấp/Cao

21°

/

37°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.49 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Krông Pa