Dự báo thời tiết Huyện KBang - Gia Lai 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/28.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  19.06 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.8°/22.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:36
T3 03/10
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  14.38 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.8°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/25.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:35
T4 04/10
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/27.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  26.09 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.4°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.2°/25.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:35
T5 05/10
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/26.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  6.27 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/21.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.8°/25.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.39 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:34
T6 06/10
mưa vừa
23°

mưa vừa

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/25.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.1%
 • Lượng mưa
  5.73 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.3°/22.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/23.3°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.59 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:33

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện KBang - Gia Lai 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện KBang - Gia Lai 5 ngày tới

Thời tiết Huyện KBang

mưa nhẹ

22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:36

Thấp/Cao

21°

/

28°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.52 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:36 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện KBang