Dự báo thời tiết Huyện KBang - Gia Lai 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
1.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
1.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
4.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.27 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
3.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện KBang - Gia Lai 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện KBang - Gia Lai 15 ngày tới

Thời tiết Huyện KBang

mưa nhẹ

22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:10

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

98%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.48 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0.12

Bình minh / Hoàng hôn

5:18 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện KBang